BAXTER  
 
透析藥水  
消毒藥水  
藥品類  
耗材類  
醫療設備類  TORAY

 

產品名稱:"東麗" 個人用透析裝置
衛署醫器輸字第007879號
產品型號:
TR-8000 "YUGA"

 

 

產品名稱:"東麗"奈特血液透析器
衛署醫器輸字第023032號
產品型號:
NV-13U、NV-15U、NV-18U、NV-21U

 

 

產品名稱:"東麗"中空纖維人工腎臟
衛署醫器輸字第007688號
產品型號:
BG-1.3U.、BG-1.6U.、BG-1.8U.、BG-2.1U.


 


 

產品名稱:"東麗" 透析液過濾器
衛部醫器輸字第028698號
產品型號:
TE-12R


 

 

 

   
2011 HI-CLEARANCE INC. All rights reserved.
Site designed by
JK2U.COM